Formularz oceny programów powstał, aby wspierać wartościowe inicjatywy stypendialne, posiadające odpowiednie standardy realizacji. Celem autoewaluacji jest zachęcenie organizatorów programów stypendialnych do refleksji nad podejmowanymi działaniami. Dzięki formularzowi Fundacja Dobra Sieć będzie mogła wskazać te najbardziej inspirujące i godne naśladowania praktyki dla nowopowstałych oraz już istniejących programów stypendialnych.

Przedstawiciele podmiotów, które wezmą udział w procesie autoewaluacji otrzymają profesjonalną, zindywidualizowaną informację zwrotną o mocnych i słabych punktach swojego programu stypendialnego. Tym, którzy wyrażą zainteresowanie zespół Fundacji będzie służył wsparciem merytorycznym w postaci indywidualnych konsultacji dotyczących realizacji programu stypendialnego. Ponadto, organizacje będą mogły liczyć na promocję programów stypendialnych na portalu MojeStypendium.pl oraz wzmianki o ich działalności w kanałach social media.

Ankieta zawiera 22 pytania, a szacowany czas jej wypełnienia to 15 minut. Dane osobowe nie będą ujawniane. Fundacja Dobra Sieć opublikuje krótki raport z zestawieniem zbiorczych ogólnych informacji na temat instytucji biorących udział w badaniu (np. liczba organizacji, rodzaj programów stypendialnych, itp.) w celu analizy stanu rynku stypendialnego oraz dzielenia się dobrymi praktykami.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z zespołem Fundacji: serwis@mojestypendium.org.